Forsvarsbygg kunngjør konkurranse

Samferdselsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag om å utarbeide forprosjekt for nytt hovedbygg på Jan Mayen. Hovedbygget skal erstatte den gamle bygningen som ble bygd på 50-tallet. Bygningen skal ha de meste av fasiliteter som trengs for å bo og arbeide på Jan Mayen. Forsvarsbygg ønsker på bakgrunn av dette tilbud på rådgivergruppe. Erfaring fra prosjektering i polare strøk blir vektlagt i konkurransen.
 

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  21.08.2018
Lokal tid:  12:00