Fredrikstad kommune inviterer til konkurranse

Oppdragsgiver vil inngå avtale med én leverandør for å dekke behovet for en arbeidsplass-rådgiver som skal være delprosjektleder for definering av fremtidens kontorarbeidsplass og arbeidsform i Fredrikstad kommune, og ha ansvar for utarbeidelsen av rom- og funksjonsbeskrivelse for kommunale kontorbygg, både eide og leide.
 

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  07.09.2018
Lokal tid:  10:00