Prekvalifisering interiørarkitekt Sør-Varanger kommune

Alminnelig kunngjøring av konkurranse:
1-10 skole og flerbrukshall, samlet brutto areal ca 7.800m2.
Det vises til vedlagte møbleringsplan. Interiørarkitekt skal utarbeide løsningsforslag for løst inventar, delta på 2-dagers studietur i Oslo-området, utarbeide leverandørnøytrale beskrivelser og utarbeide anbudsinnstilling. 2-3 entrepriser må påregnes, detaljutforming med farger og løsninger skal inngå i anbudet.

 

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  02.07.2018
Lokal tid:  10:00