Skien kommune inviterer tre konsulentteam til et honorert parallelloppdrag.

Skien kommune inviterer tre konsulentteam med kompetanse innen arkitektur, urbanisme, plan, tjenestedesign, utstillingsdesign og publikumsopplevelser til et honorert parallelloppdrag. Konsulentteamene skal gi et godt faglig, og innovativt, grunnlag for å sette gode premisser for den videre prosessen for prosjektet «Ibsenbiblioteket».

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.03.2018 Kl 13:00