11096 Nasjonalmuseet Prosjektering H101

Statsbygg inviterer til åpen anbudskonkurranse. Les mer.

Statsbygg inviterer til åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tverrfaglige rådgivertjenester for nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo. Anlegget omfatter nybygg med tilhørende uteområder.

Statsbygg har, på oppdrag fra Kulturdepartementet, gjennomført en Plan- og designkonkurranse for museet. Denne er avsluttet og tre vinnere er utpekt og invitert til ny konkurranse med forhandling. Det er planlagt å konkludere denne konkurransen og inngå avtale med arkitekt i løpet av sommeren 2010. Det nye bygget har en arealramme på 54 000 m2 BTA med et beskrevet funksjonsareal på 34 910m2. Forventet kostnad er > 3 milliarder kroner. Forventet oppstart for prosjektet er 15. august 2010.

For mer informasjon om prosjektet vises til Statsbygg hjemmesider. Se http://www.statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Nasjonalmuseet-Tre-vinnere/

Denne invitasjonen omfatter gruppetilbud hvor prosjekteringsgruppen (PG) skal omfatte følgende fag:

• Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK)

• Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

• Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

• Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

• Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)

• Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU)

• Rådgivende ingeniør brann (RIBR)

Avtalen som inngås med arkitekt vil omfatte landskapsarkitekt (LARK), interiørarkitekt (IARK) og spesialkompetanse som storkjøkkenrådgiver. Oppdragsgiver planlegger også separat anskaffelse av særskilt fagkompetanse til planlegging og anskaffelse av brukerutstyr og installasjoner.

For øvrig ventes at PG vil inneha nødvendig kompetanse på områder som sikkerhet, miljø, IKT etc, for å møte kravene som stilles til prosjektet.