Ytrebygda Kirke

Ytrebygda kirke - ”CUMMONI FLORALIS” – Blomstrende Fellesskap

Kirken er utformet som et åpent og innbydende signalbygg plassert på et høydedrag sentralt i Ytrebygda. Bygget er moderne i form og arkitektonisk uttrykk med et interiør som kan fungere for menighetens høymesser, festgudstjenester, andre gudstjenestelige møter og hverdagslige aktiviteter.

Sol Design ble engasjert tidlig i prosjektet av arkitekt Alice Bigom fra ABO Plan & Arkitektur AS som har tegnet kirken. Fra utarbeiding av interiørkonsept til uttegning av interiøret og de liturgiske møblene (alter, prekestol, døpefont og lysestaker).

Kirkebygget er satt sammen av to hovedformer - ”kirkerommet” og ”møteplassen” eller ”servicedelen”.  ”Møteplassen”/”Servicedelen” er plassert mot sør mot adkomstvegen og parkeringsplassene. Denne delen av kirkeanlegget er bygget i en etasje og innholder hovedinngang, kirketorg, kafè, undervisningsdel, kontorer, stille rom/dåpsakresti, toaletter etc.   Under deler av kirkerommet finnes barne- og ungdomsavdelingen med egen inngang på nordsiden av kirken

”Kirkerommet” mot nord, er mer himmelstrebende med det høyeste partiet ved alterpodiet som vender mot øst - mot soloppgangen / Kristi gjenkomme. Det er lagt vekt på universell utforming av alle deler av kirkeanlegget både inne og ute under målsettingen om at bygget skal kunne fungere for alle brukergrupper.

Interiøret underbygger kirkens arkitektoniske uttrykk - moderne rene linjer er valgt gjennomgående fra kirkerom til cafè og ungdomsavdeling. De liturgiske møblene er gitt sin form ut fra byggets skrå linjer. Møblene er mobile, og vil når de er parkert passe inntil hverandre, og således kreve mindre plass i rommet. Materialene er heltre eik – glass og corian. Det er lagt LED- lys inn i front av alter og prekestol. Dette for å understreke bevegelsen i rommet mot lyset og skape en letthet som får de hvite corian skivene til å sveve.

Fargene i interiøret er valgt ut fra intensjonen om å skape varme og glede – fargebruken er i rolig samspill med rommene i 1. etg., og dras opp i styrke i ungdomsavdelingen i underetg. Det blomstrende fellesskapet trer frem i fargespillet.

Kategorier

Prosjektleder

Sonja Solstrand Interiørarkitekt MNIL

Samarbeidspartner

Sivilarkitekt Alice Bigom - ABO Plan & Arkitektur AS

Oppdragsgiver

ABO Plan & Arkitektur AS/Bergen Kirkelige Fellesråd

Hjemmeside

Foto

Ane Bysheim