Utstilling: alt til sin tid

Utstillingen «Alt til sin tid» omhandler feiringen og markeringen av den ukentlige Shabbat og de mange fest- og helligdagene i det jødiske året. Utstillingen viser de enkelte merkedagenes egenart gjennom lyd, bilder, gjenstander og fortellinger og er laget i samarbeid med de grafiske designerne i Bison Design.

Mye informasjon og mange objekter skulle presenteres på begrenset areal, og det var en utfordring å få frem utstillingens hovedpoeng logisk og på best mulig måte. I tillegg skulle rommet kunne brukes til konserter, foredrag og lignende aktiviteter.

For å formidle en følelse av årets gang tok vi utgangspunkt i sirkelen og tegnet en ”rund” utstilling med buede vegger og avrundede hjørner. Løsningen ga maks utnyttelse av rommet med minimum tap av areal. Hjørnene kunne utnyttes til skjult oppbevaring eller ekstra utstillingsareal. I ett av hjørnene er det plassert en løvhytte, en midlertidig konstruksjon som bygges under feiringen av Sukkot. Måltider inntas under åpen himmel, og inni løvhytten kan man derfor oppleve en kunstig stjernehimmel omsluttet av en lett espalierkonstruksjon.

Informasjon om det jødiske året og en samtidsvegg med intervjuer formidlet på tolv skjermer skilte seg ut fra resten av informasjonen. Dette ble lagt i nisjer i de to siste hjørnene. Som en del av oppdraget ble det også designet et aktivitetsbord for barn med vendbar overflate. Den ene siden viser en grafisk fremstilling av den jødiske kalenderen, og den andre siden formidler kunnskap om det jødiske kosherkjøkkenet. Tilhørende benker har fått oppbevaringsplass og danner en sirkel rundt bordet.

Kategorier

Prosjektleder

Int. ark. MNIL Runa Klock

Samarbeidspartner

Bison design

Oppdragsgiver

Jødiske Museet i Oslo

Hjemmeside

Foto

Sverre Jarild