Toraskap

Toraskapet til synagogen i Calmeyergaten er laget av treskjærer Samuel Girsch Jankelev Dabrosin og sto ferdig til innvielsen høsten 1921. Høsten 1942 ble synagogen beslaglagt av norske NS-myndigheter og bygget ble aldri gjenåpnet som synagoge etter krigen. Etter å ha vært spredt siden 1981, er de fleste av Toraskapets deler samlet igjen. De to nedre dørene, samt sokkelen, en side og flere av mellomstykkene mangler, men museet ønsket å gjenreise skapet.

Synagogerommet var opprinnelig over to etasjer, men taket ble senket på 1980-tallet. Det var derfor ikke mulig å montere skapet i sin fulle høyde. Det er Toraskapets øvre del, tre fjerdedeler av skapet, som vises. Vi måtte også ta hensyn til at skapet lett skulle kunne demonteres i tilfelle brann.

 For at de nye delene ikke skulle fremstå som ekte, men stå i kontrast til og fremheve de originale delene brukte vi corian og pleksiglass. For å knytte sammen fortid og nåtid freste vi inn mønster fra de manglende delene i corianen. Slik skapes et enkelt relieff som formidler uttrykket av det som en gang var.

Kategorier

Prosjektleder

Runa Klock

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

Jødisk Museum i Oslo

Foto

Sverre Jarild