Statkraft Trondheim

I det nyoppførte bygget Stålgården Nord i Trondheim, har Romlaboratoriet bistått Statkraft med planløsning, innplassering, interiørkonsept, samt fast –og løs innredning i to av byggets etasjer. Vi har gjennom hele prosessen hatt tett dialog med arkitekten av bygget, ARC, entreprenører og oppdragsgiver i utviklingen av løsninger. Bygget ble tildelt eiendomsprisen 2015.

Med utgangspunkt i arbeidsplassmodellen vi tidligere utviklet for Statkraft, har vi videreutviklet denne, samt revitalisert og utfordret interiørkonseptet til et nytt –og stedstilpasset uttrykk for Trondheimskontoret. I det åpne landskapet har vi utformet stedstilpassede kjerner som anerkjenner den eksisterende arkitekturen, og som rommer funksjoner som stillerom, mindre møterom, uformelle møteplasser, sosiale soner, kopi, print og miljøstasjoner. I de ellers nøytrale og lyse omgivelsene, bidrar kjernene til spennende kontraster med sine forskjellige farger og møbler.

Kjernene er hovedsakelig i glass for å sikre transparens i landskapet og innslipp av dagslys innover i lokalet. Spesialtegnede eiketrespiler sørger for avskjerming uten å stenge av rommene helt, hvorav noen er montert med skinnesystem for å kunne skjerme etter behov. Spilene med sine vertikale linjer, bidrar også til et interessant interiørlandskap med variasjon.

Den plassbygde innredningen er skreddersydd kjernen og man kan nesten si at kjernen er formet rundt funksjonene –og innholdet vi disponerte. Sittebenker og nisjer forsterker den stedlige egenarten og bidrar til maksimal utnyttelse av arealene. Kjernen er utformet med gjennomgående passasjer som bidrar til god tilgjengelighet, flyt i gangsoner og optimale lysinnslipp fra fasade og inn mot den gjennomgående lysgården og atriet i midten av bygget. Formmessig svarer kjernen på den eksisterende arkitekturen, samtidig som den er et resultat av innholdet den skal romme. Den er utviklet både innenfra og ut –og utenfra og inn.

Alle te-kjøkken er spesialtegnet hvor størst fokus ble lagt i mottaksarealet, som er det første møtet med Statkraft i bygget. Den gjenkjennelige blå fargen er transformert til en mørkere utgave og er en fin kontrast til fargerike detaljer. Fokus på lyd og akustikk har vært førende gjennom hele prosessen. Utfordringene med det åpne kontorlandskapet var vi godt kjent med, og dette var bidragsytende for våre valg av materialer, utformingen av disse og plassering av funksjoner. I mottaksarealet fikk vi  skreddersydd akustiske himlingselementer bestående av laminerte trelameller hvor det er montert overskuddsfilt på ene siden. Dette skaper en interessant effekt, og himlingen endrer uttrykk avhengig av hvilken retning i korridoren du ankommer området fra.

Materialholdningen er basert på arkitekturen med eksponert betong og eik. Vi har hatt fokus på naturlige og robuste materialer, og har utviklet konseptet med formål å tilføre varme og materialitet til et ellers rent og enkelt kontorlandskap. Sterke farger understreker funksjonene, bidrar til at man enkelt kan orientere seg, og gir liv til interiørene innenfor et kontrollert rammeverk og med tydelig disponering. Nyanser av blått, grønt og rosa i kombinasjon med lyse vegger, treverk og betong bidrar til en avstemt romopplevelse –som samtidig sparker litt fra seg. Fargerikdommen er konsentrert til rom i kjernen, sosiale soner og lukkede møterom.

Kategorier

Prosjektleder

Malin Skjelland Eriksen
Astrid E. Kravik

Oppdragsgiver

Statkraft

Foto

Stine Østby