Statkraft Lilleaker

Nybygg tegnet av Torstein Ramberg Arkitekter AS. Vi har vært ansvarlig IARK på nybygg samt på en oppgradering av eksisterende bygningsmasse for at de to byggetrinnene skal ha helhetlige løsninger.

Kategorier

Prosjektleder

Bente Opdal

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Torstein Ramberg Arkitekter AS

Oppdragsgiver

Statkraft

Foto

Jiri Havran