SpareBank 1 SR-Bank Egersund

 

Prosjekt «Ny bank i Egersund» startet som en konkurranse SpareBank 1 SR-Bank hadde i

forbindelse med ny rammeavtale. Magu Design vant konkurransen og fikk mulighet til å

ferdigstille ombygging av bankens kontor i Egersund. SpareBank 1 SR-Bank representerer

en av vår regions kanskje viktigste kompetansemiljøer. For Magu Design har dette prosjektet

vært en unik mulighet til å se våre visjoner om samhandling og effektive arbeidsplasser satt

ut i livet; til virkelig å få vise regionen hva som er mulig å få til med riktig organisering og

tilpasning. Vi ønsket å hjelpe SpareBank 1 SR-Bank å sette en helt ny standard for effektive

arbeidsplasser og kunderelasjoner. For å kunne møte samfunnsmessige utfordringer i fart,

smidighet og innovasjonskraft, var det viktig med høy kvalitet på arbeidsmiljø for ansatte

samt god opplevelse for besøkende. Miljøet skal øke kommunikasjon og samspill mellom

ansatte og avdelinger og kunder. Arbeidsplassene er arealeffektive og funksjonsbaserte hvor

fysiske løsninger, ny teknologi og arbeidsprosesser samspiller. Når man besøker banken får

man en positiv opplevelse og en følelse av hva konsernet SpareBank 1 SR-Bank står for.

Banken er designet slik at ansatte kan veilede besøkende til å bli gode digitale bankkunder.

Det er lagt vekt på det nære og personlige møtet, og banken er designet med fokus på både

kundedeltagelse og kundeopplevelse. Alle de ulike elementene ses i sammenheng og

samspiller for beste opplevelse i en bransje i forandring. Magu Design har gjort all

interiørarkitektur samt mindre fasadeendringer. Prosjektet som er en total rehabilitering er 

Kategorier

Prosjektleder

Gudbjørg Simonsen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Liv Hilde Bollestad

Oppdragsgiver

SpareBank 1 SR-Bank

Foto

Arne Bru Haug
Nesgården, Torget 6
4379 Egersund