Siemens AS

Siemens hadde behov for å samlokalisere sine avdelinger i Stavanger og inngikk derfor leieavtale i nytt bygg på Forus. Det var behov for leietakertilpasninger samtidig som Siemens globale office konsept skulle ivaretas. Det var også behov for kontroll av universell utforming og tek10 ifht. til norsk standard. Målet var å utvikle funksjoner og opplevelse i lokalet som uttrykket en ønsket identitet. Omgivelsene skulle skape stolthet blant ansatte i tillegg til at de skulle oppleves attraktive for besøkende. Prosjektet skulle ta utgangspunkt i Siemens sine verdier og visjoner. I tillegg til å få en tydelig identitet. 

 

OPPGAVEN

 • Bygganalyse ift. arealeffektivitet og mulighetsstudier
 • Konseptutvikling
 • Plantegning, møbleringsplan og gulvplan
 • Organisering arbeidsplasser
 • Farge-, tekstil- og materialvalg i rom og møbler
 • Spesialdesign av resepsjonsområdet
 • Programmering inventar og utstyr
 • Innhenting av anbud møbler og utstyr
 • Evaluering og innstilling av leverandører (iht. regler om offentlige anskaffelser)
 • Designmanual ift. foliering og annen dekor 
 • Bistand leveranser og utplassering
 • Oppfølging reklamasjoner og prosjektledelse.

Kategorier

Prosjektleder

Gudbjørg Simonsen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Marian Knutsvik
Masiv
DNF
Treprosjekt

Foto

Arne Haug Bru