Restaurering av trehus - Akersberget Restaurant

Maridalsveien 22 – Totalrenovering av et sterkt forfallent, verneverdig trehus. 

Etter tett samarbeid med byantikvaren er huset satt i stand og rommer nå to leiligheter og en restaurant. Det er lagt stor vekt på å bevare de autentiske materialene der dette var mulig. All teglstein har blitt tatt ut, sortert og murt tilbake igjen. Bjelker og panel er undersøkt og skjøtet på eller byttet ut der dette var nødvendig. Alle løsninger er tegnet og tilpasset etter husets sjarmerende vinkler.

Kategorier

Prosjektleder

Solveig Baalsrud Svoor

Foto

Dis. interiørarkitekter mnil AS