Regjeringens Representasjonsanlegg - Parkveien 45

Parkveien 45 er knyttet sammen med Riddervoldsgt 2 og er en del av regjeringens representasjonsanlegg. Vi har jobbet med gjesterom og personalavdeling.
Parkveien 45 er et historisk bygg, og dette legger sterke føringer for utformingen av interiøret. Vi har derfor holdt oss til et klassisk utrykk som hører hjemme i det historiske miljøet. For å få et brukervennlig miljø har vi strammet opp formene og moderert fargene i forhold til det rikt dekorerte bygget.
Tekniske løsninger som kjøling, ventilasjon og elektriske kabler er integrert i møbelutformingen. Tepper, skrivebord, sengegavler, tekstilvalg og fargevalg er laget slik at det skal harmonere med det eksisterende, rikt dekorerte bygget. Metropolis utarbeidet tilbudsunderlag for prisinnhenting på innkjøp av møbler og inventar. Tilbudsinnhentingen ble gjort etter regler utarbeidet for offentlige anskaffelser.
Oppdragsgiverne var fokusert på Miljøhensyn og HMS i dette prosjektet. Statsbygg har utarbeidet egne retningslinjer i forhold til dette i prosjektet som går lenger enn de ordinære kravene som gjelder i alle prosjekter. Metropolis har overholdt disse kravene i sin prosjektering. Dette gjelder også de arbeider vi beskrev på byggeplass og i forhold til de innkjøp som ble gjort.

Prosjektleder

Kari Ihle
Hanne Arvik

Oppdragsgiver

Statsbygg
Statsministerens Kontor
Utenriksdepartementet

Hjemmeside