Portfolio Sigrid Aaroenaes

Utstillingen bygger på et spennende utstillingskonsept fra mellomkrigstidens Tyskland. Det var spesialdesignet for å vise den moderne abstrakte, nonfigurative kunsten. Vi har gjenskapt det abstrakte arkitekturkabinettet.

Det abstrakte kabinettet

I 1927 ble det åpnet et spesielt utstillingsrom ved Landesmuseum Hannover i Tyskland. Rommet ble kalt Det abstrakte kabinettet og var et spesialdesignet rom for utstilling av den nye moderne kunsten som var i sterkfremvekst i mellomkrigstidens Europa. Rommet ble konstruert etter dynamiske prinsipper og optiske virkemidler, med bruk av datidens nyeste teknologi og materialer.

Fra Hannover til Moss

Alexander Dorner, direktør for kunstsamlingen i Landesmuseum, hadde lenge vært opptatt av å skape ”et levende museum”, der utstillingene skulle gjenspeile ”tidsånden” samtidens kunstverk representerte. Han ga oppdraget om å utforme rommet til den russiske kunstneren og arkitekten El Lissitzky, som året før hadde laget et rom for konstruktivistisk kunst på den internasjonale kunstutstillingen i Dresden.

Moss by- og industrimuseum har latt seg inspirere av Det abstrakte kabinettet og ideene som lå bak det. Vi har derfor bygd et arkitekturkabinett på vel 20 kvadratmeter over samme lest, ikke som en kopi, men som en inspirasjonskilde til et rom for interaktiv formidling av funkisarkitektur fra 1930-tallet i Moss.

Vårt kabinett er dermed et rom fylt med modernistisk arkitektur i stedet for modernistisk kunst. Fordi det var den samme tidsånden som lå til grunn for synet på både den abstrakte kunsten og arkitekturen, er vi i tråd med intensjonene til Dorner og Lissitzky. ”Det abstrakte kabinettet” skulle gjengi den nye virkelighetens skapende pulsslag. Det samme er våre intensjoner med vår utstilling av modernistisk arkitektur.

Arkitekturkabinettet
I vår utstilling om funkisarkitektur i Moss viser vi eksempler på bygg innenfor ulike kategorier som boliger, forretningsgårder, industribygg og offentlige bygg. Fordi utstillingsarealet vårt bare er på vel 20 kvadratmeter, har vi valgt å presentere et utvalg av sentrumsnære bygninger som ligger innenfor gangavstand til museet. Det er dessverre derfor mange interessante bygninger vi ikke har fått med i denne omgangen. Da arkitekturkabinettet vil være en permanent installasjon i museet, vil vi kunne vise disse på et senere tidspunkt. Hensikten med kabinettet er at det skal være en arena for formidling av viktige epoker innenfor arkitekturhistorien og byplanutviklingen i Moss.

Kategorier

Prosjektleder

Sigrid Aarønæs MNIL

Samarbeidspartner

Utstillingsmanus og regi - Camilla Gjendem, Konservator Moss by og industrimuseum
Grafisk design - Byline AS ved Runar Drønen
Utførelse - Snekkerhuset AS - Kai Stenersen

Oppdragsgiver

Østfoldmuseene avd. Moss by og industrimuseum

Hjemmeside

Foto

Trine Gjøsund