Nordsjø Kontorpark

Nordsjø Kontorpark er en fremtidsrettet kontorpark i Haugesund på 15.000 kvadratmeter, fordelt på fire bygg. Prosjektet har fokus på synergi, effektivitet, energi, arkitektur og funksjoner. Nordsjø Kontorpark er et unikt kompetansesenter og den eneste rendyrkede kontorparken i regionen. Alle fellesfunksjoner er lagt til første byggetrinn i første etasje. Bygget er på 4820 kvm og Breeam NOR klassifisert. Bygget ble ferdigstilt i november 2017. 

 

Nordsjø Kontorpark er tilpasset organisasjoner med behov for fleksible arbeidsforhold og som vil dyrke delingskulturen. Fellesarealene er økt i forhold til et tradisjonelt kontorbygg og tanken er at folk skal treffe folk på tvers av ulike organisasjoner og kompetanser. Magu Design har utviklet alle fellesareal samt gjort noen leietakertilpasninger.

 

Fellesarealene består av velkomst, møte- og konferanse, lunsjrestaurant, auditorium, squash bane og treningssenter. Lunsjen kan også nytes utendørs i grønne omgivelser.

Det har vært høye ambisjoner i prosjektet i forhold til å skape arbeidsplasser der det tilrettelegges for gode synergier mellom leietakerne. Omgivelsene skal spleise og binde mennesker sammen for å styrke nye tanker og idèer.

 

Vi ønsket å lage et hjerte i Nordsjø kontorpark med den enkle tanken om å komme sammen for å dele erfaringer. Et møtested som alle leietakerne ønsker å være en del av og et sted som skal få nye leietakere til å etablere seg. For å få til dette fokuserte vi på den viktigste tiden av dagen - når vi kommer sammen for å spise, sosialisere og dele idèer. Mat baseres på tanken om å samle. Ulike formelle og uformelle møterom og lunsj sys sammen. Koblingen av arbeids- og lunsjområdet er avgjørende for å forsterke samarbeid.

 

I interiørkonseptet har Magu Design tatt utgangspunkt i regionens kvaliteter som er fiske og havbruk. Haugesunds utvikling som by, kultursted og handelssted er knyttet til sild. Fremdeles modnes sild på tønner i byen før den legges på glass eller i spann. Sildefisket, tilberedningen og spisingen bringer folk sammen, disse gamle tradisjonene inspirerte oss i utviklingen.

 

Fargepaletten er en blanding av varme og kalde toner inspirert av kysten. Fotograf Morten Bereisten har fanget det lunefulle landskapet på Haugalandet som dekor på vegger. Tauverk er benyttet i himling samt som skillevegger for å dele soner. Kombinasjon av fargepalett, tau, tre, metall og betong gjør at kontorparken har fått en sterk identitet. Møterommene er tematisert etter havkonseptet, i tillegg er ett av rommene blitt et Amanda rom etter den kjente filmprisutdelingen som Haugesund er stolt over.

 

Kategorier

Prosjektleder

Gudbjørg Simonsen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Fatmire Hulaj
Åse Øydegard

Oppdragsgiver

Base Property & Grønhaug Eiendom

Hjemmeside

Foto

Arne Bru Haug
Kvaløygata 3
5537 Haugesund