Lørenskog kulturhus

Størrelse: 20.000 m2

Ferdigstilt: 2011

Innredning av bibliotek, kontorarealer, fellesarealer, flerbrukssaler og kino. 

Kategorier

Prosjektleder

Andersen & Flåte AS

Oppdragsgiver

Lørenskog kommune

Foto

Ukjent