ISS

Størrelse: Ca 7.500 m2, ca 360 arbeidsplasser

Ferdigstilt: 2012

Innredning av nytt hovedkontor i Kværnerhallen, Oslo. 

Kategorier

Prosjektleder

Andersen & Flåte AS

Oppdragsgiver

ISS Norge, AS

Foto

Ukjent