Husbanken

Størrelse: Ca. 5.000 m2

Ferdigstilt: 2005

Hovedansvar for innredning av nytt hovedkontor, 200 arbeidsplasser, samt fellesarealer som kantine, aula og bibliotek 

Kategorier

Prosjektleder

Andersen & Flåte AS

Oppdragsgiver

Husbanken

Foto

Ukjent