FINN

I 2013 fikk Romlaboratoriet i oppgave å revitalisere FINNs kontorlokaler i Oslo. I alt 6000 m2 fordelt over fire etasjer huser rundt 450 ansatte som jobber i landets ledende markedsplass på nett.

Målsettingen  med revitaliseringen var å fremheve den sterke innovasjonskulturen og kreativiteten som preger FINN. Bedriftsverdiene; sult, presisjon, humør og takhøyde har vært utgangspunkt for interiørløsningene. Planløsningen har fått stor grad av åpenhet og er utformet gjennomgående uformelt  og med rom for mangfold.

FINN er lokalisert i en gammel forretningsgård i Grensen i Oslo oppført på tidlig 1900-tall. Gården har tidligere hatt mange bruksområder, noe som  gjenspeiles i arkitekturen. Byggets mange vinkler, søyler og robuste konstruksjon har vært en viktig og utfordrende del av de nye planløsningene. Utgangspunktet var et uoversiktlig og kaotisk kontorlandskap i mørke lokaler. Budsjettet krevde prioritering av hvilke områder som skulle behandles og bygningsmessig er det kun gjort mindre endringer. Eksisterende gulvbelegg, systemvegger, himlinger og grunnbelysning er beholdt, med unntak av resepsjonsarealet som har fått en total renovering. Her lå det opprinnelig lukkede møterom som ble revet til fordel for et åpent areal med uformelle møtesteder. 

Vi har utformet en rekke spesialdesignede elementer som tjener både eksisterende og nye behov. Variasjon mellom åpenhett og lukkede rom, fast og løs innredning, soner for dynamisk arbeid og soner for å trekke seg tilbake i mer private omgivelser. Vi har også benyttet oss av tekstiler som romskapende elementer. Foruten lyddempende og estetiske kvaliteter, bidrar tekstilene til interessante vertikale linjer i et ellers horisontalt kontorlandskap. FINNs ansatte har stort behov for vertikale flater å jobbe på. Løsningen ble plassbygde skillevegger med ramme i furu. Med ullfilt på den ene siden og whiteboard på den andre, fungerte fristilte skjermene både som lydabsorbent, tavle, avskjerming og et friskt fargeinnslag i rommene. 

I snart femten år har FINN utnyttet ny teknologi for å skape et mer gjenbruksvennlig samfunn. Prosjektet startet med en omfattende registrering av møbler og elementer som skulle gjenbrukes i det nye interiøret. Arbeidsbordene måtte skiftes ut, utover dette har vi supplert og oppgradert enkelte sosiale soner og møterom. I desember 2014 stengte FINNs pop up butikk og elementer og møbler herfra har vi implementert i kontorlokalene. Disse bidrar til å forsterke og synliggjøre FINNs virksomhet og visuelle identitet.

Tett samarbeid med brukerne og prosjektets åpne rammer har bidratt til at vi har kunnet tilpasse og videreutvikle løsninger underveis. Slik har prosjektet bidratt til at de fysiske omgivelsene er med på å fortelle om den sterke bedriftskulturen i Finn.no.

Kategorier

Prosjektleder

Bente Opdal
Malin Skjelland Eriksen

Foto

Jiri Havran