"Bring kysten inn til Kystverket" - beredskaps avdeling - MMS, Horten.

Reahbilitering av beredskapsavdelingens kontorlokaler i MMS sine lokaler i Horten.

-Konsept utvikling

-12 cellekontor

-Oppgraderte kontorfronter

-Tilpassing av innvendig solavskjerming

-Løst inventar, forslag og mengdebeskrivelser, samarbeid med innkjøpsavd.

-Fastinventar - HTH kjøkken og HTH moduler til barbord, samt kopi/printrom

-Skilt og grafikk. Bearbeidlese av eksisterende logo og tilpasse romnavn og prisnipp for u.u. i forbindelse med store glassfelt.

-Bearbeide bilder fra Kystverkets private fotoarkiv,  bilder printet på akryl og lærret.

Samarbeid med ETC. profil i forbindelse med skilt og grafikk, samt foto trykk på folie (i kaffebar)

Kategorier

Prosjektleder

Jeanette Bjune

Samarbeidspartner

Maria Elisabeth Andreassen, og Ole Christian Torkilsen

Oppdragsgiver

Kystverket

Foto

Ole Christian Torkilsen, fotograf og arkitekt - Kristiansen og Bernhardt Arkitektur Plan Interiør AS