Aibelbygget i Asker

Størrelse: 23.000 m2, 1000 arbeidsplasser

Ferdigstilt: 2012

Ansvar for utforming av interiør, kontrahering og oppfølging av alle leveranser av fast og løst inventar                          

Kategorier

Prosjektleder

Andersen & Flåte AS

Oppdragsgiver

Aibel

Foto

ukjent