Harbitz Torg

Rambølls Oslokontor har flyttet over trikkesporet fra Hoffsveien til Harbitz Torg.

Med 650 ansatte fordelt på 65 avdelinger, og en blanding av faste plasser og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, er dette et komplekst prosjekt med mange behov, ønsker og krav.

Nøyaktige og strukturerte planer har ført til en smidig gjennomføring av flytteprosessen. God brukerinvolvering og kommunikasjon har resultert i fornøyde ansatte og ledere.

Kategorier

Prosjektleder

Ingfrid Aasen
Beate Leirvik
Lene Utbjoe

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

Rambøll Norge AS

Foto

Niklas Hart