Alrek helseklynge

Alrek helseklynge samler helsefaglig utdanning og forskning. Den inneholder kontor for 400 ansatte, undervisnings- og studieareal for 500 studenter, kafe og kantine, samt mangfoldige felles- og spesialarealer.

Alrek har blitt utformet med et overordnet mål om å være et «sticky campus.» Begrepet beskriver læringsarealer som unge velger å oppholde seg i. Et godt læringsmiljø er avhengig av at studentene er sammen på campus. I konkurranse med kafeer og hybler, må campus være et sted studentene ønsker å være. Limet i et «sticky campus» er lune og hjemlige miljøer, variert møblering, oppdaterte tekniske løsninger, og sosiale områder som fører folk sammen. Det er rett og slett koselig- samtidig som det er et profesjonelt og avansert lærested.

I Alrek helsklynge har vi benyttet naturnære farger, levende materialer og spesialdesignet inventar som gir særpreg. Slik har vi skapt en varm og trivelig atmosfære, og gjort Alrek til et unikt sted- langt fra de personlighetsløse lokalene mange forbinder med lærearealer.

Alreks navn er hentet fra norrøn historie, og bygget er omgitt av flotte hager. Inspirasjonen til konseptet er derfor hentet fra naturen og historien, i et konsept kalt «Den norrøne hagen.»

Materialiteten er preget av store innslag naturmaterialer, med eikeparkett og spilehimlinger i eik i fellesarealer. Det er også brukt treullshimling, både naturfarget og fargepalettens grønntoner. I valg av materialer er det lagt vekt på teksturer og mønstre som referer til naturen og/eller gamle håndverksteknikker, med et stort innslag av møbelstoffer i ull med tydelig veving. Vinylgulv er spettede og lyse som sand, og i møterom og andre rom er det brukt tepper i ulike grønntoner.

En større andel av fast innredning er spesialtegnet for prosjektet. I inngangspartiet møtes besøkende av et stilisert tuntre som forener hagetematikken og det norrøne, både i formspråk og symbolikk. Treet markerer også kafeen, som rammes inn av spesialtegnede benker. I kantinearealene skaper forenklede treformer en skog, som lager «rom i rommet» og deler inn i soner. Rundt i bygget er det spesialtegnede møtehytter, utført med takstoler i tradisjonell sakselaft, samt et antall arbeidsbord og skjermer som viderefører formspråket.

Grepene gir interiøret identitet, og skaper den unike Alrek-stemningen som gjør helseklyngen til et attraktivt sted å jobbe, studere eller bare henge.

Kategorier

Prosjektleder

Ingeborg Hopland Nestås

NIL-medarbeidere

Foto

Daniel Clements