Rosenborggården

Rosenborggårdens kantine ligger i en bakgård med glasstak, og er «hjertet av bygget». Prosjektteamet bestående av IARK og ARK (alle fra Pir II) ble engasjert av huseier Rosenborggården AS for å revitalisere bakgården med et oppgradert serverings- og møteromtilbud. Resultatet er en stemningsfull glassgård med en inviterende atmosfære, som har ført til økt trivsel og opphold for både brukere, og besøkende av bygget. Spesielt har rommet blitt viktig for leietaker Aleris, da det ga et etterlengtet kafé- og lunsjtilbud for deres pasienter og pårørende, som ofte sitter litt på vent.

Rosenborggården i Innherredsveien 7 i Trondheim ble oppført i 1946, og blir populært kalt «Industribygget». I dag er det et næringsbygg, med leietakere som nevnte Aleris, KIT (Kunstakademiet NTNU), Pir II m.fl. Bygget har flere innganger fra gateplan. Glassgården er på ca. 860 m2, med et dekke i 3.etasje som binder sammen de forskjellige inngangene, og gir mulighet til å krysse bygget uavhengig hvilken inngang du går inn fra bakkeplan. Huseier ønsket å tilby interne og eksterne brukere en revitalisert glassgård som bevarte det industrielle særpreget, men som var innbydende, og inviterte til opphold. En møteromdel, samt et oppgradert kantinetilbud med flerbruksfunksjon; lunsj, kaffe, bakervarer og et hyggelig oppholdssted, mulighet for små møter av formell og uformell art, samt private arrangementer.

Pir II utviklet konseptet for serverings- og møteromstilbudet, og hadde ansvar for interiør- og arkitekturprosjektering i alle faser, samt tett oppfølging under byggefasen. Som leietaker satt Pir II noen meter fra byggeplassen, og dette ga oss en unik oppfølgingsmulighet gjennom hele prosessen. Interiørarkitektene og arkitektene har jobbet iherdig side om side med huseier gjennom hele prosessen for å oppnå et godt resultat. Byggherren har vært en aktiv deltaker, og har håndplukket håndverkerne til prosjektet med omhu. Spesielt dyktige og løsningsorienterte var byggmesterne og leverandøren av spiler, stål og spesialdesign. I tett samarbeid med IARK/ARK kom man frem til gode alternativer, og godt gjennomførte løsninger. Pir II tegnet enkle skisser for design av sittebenker, kantinebord, barbord og plantekasser, og hadde et fantastisk godt samarbeid med leverandøren for spesialdesign under hele byggingen. 

«ROM I ROMMET»

Pir IIs IARK og ARK har i dette prosjektet jobbet tverrfaglig og tett på hverandre for å oppnå et arkitektonisk designkonsept, med en sømløs overgang mellom arkitektur og interiør. Romopplevelsen var spesielt viktig under utformingen av konseptet. Glassgården kan ses fra alle fasader fra 3. – 6. etasje. «Rom i rommet» er et sterkt visuelt og arkitektonisk konsept, der kjøkken og møteromdel hver for seg utgjør to hus i glassgården, inkludert en mesaninetasje som gir flere sitteplasser, samt utnytter lys, luft og den store takhøyden maksimalt. Husene har samme uttrykk med stålrammer og trespiler, men med ulike funksjoner, utførelse og høyde.

Kjøkkenhuset inneholder industrikjøkken, serveringsdisk og mesanin, og servicetilbudet ble utvidet med en godt synlig kafébar med fersk kaffe og bakervarer, til glede for alle brukere og besøkende. Sitteplasser er spredt i rommet, inkludert langbord og mer variert møblering. Møteromhuset inneholder et lukket møterom for 16 personer, og et uformelt åpent møterom for 16 personer. For å få inn dagslys har det lukkede møterommet store glassfelt i taket, samt glassfronter på den ene langsiden av rommet. Det åpne møterommet er en forlengelse av møteromhuset, og har kun rammeverk i sorte stålprofiler som danner et slags virtuelt hus. Det åpne møterommet brukes ofte til uformelle møter, eller til bespisning. Med hjelp av beplantning som det store fikentreet, og beplantning i front, skjermes det åpne møterommet, og skaper en luftig ute/inne-følelse, som inviterer til opphold og samling.

Pir II og huseier ønsket at gårdsrommet skulle beholde det industrielle preget, men at en ny helhet skulle oppstå i samspillet mellom det gamle og det nye. «Rom i rommet» er et ordspill på de to husene i rommet, men også på åpent og lukket, da vi også har lekt med ulike åpninger både i taket på byggene, og i veggene. Med fokus på tidløshet og mest mulig naturlige materialer, valgte vi en enkel tilnærming av materialbruk, med tre og stål som hovedelementer. De stramme linjene i stålkonstruksjonen er kombinert med naturlige elementer som treverk, planter og behagelig belysning for å få en deilig bakgårdsfølelse uavhengig av vær og vind; sommer eller vinter. Stålrammene er ikke sveiset, men skrudd fast på plassen, i likhet med alle trespilene. I prinsippet kan dermed denne tre- og stålkonstruksjonen demonteres.

Glassgården har i dag fått flere besøkende, og nå vrimler det av liv her. Pir II fikk positiv tilbakemelding fra huseier om at «det ble et godt resultat og vi mottar mange positive tilbakemeldinger fra våre leietakere».

Kategorier

Prosjektleder

Marianne Haarberg
Jeanette Stene Skogstad

Oppdragsgiver

Rosenborggården AS

Hjemmeside

Foto

Gerhardsen og Karlsen
Innherredsveien 7
7011 Trondheim