Handelshøyskolen BI i Stavanger

Handelshøyskolen BI skal være en ledende handelshøyskole i Europa og tiltrekke seg kvalifiserte studenter og de beste fagkreftene, både når det gjelder forskning og undervisning. BI´s strategi er å utvikle mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Det er også viktig at campus integreres i strategi og at arkitektur tilrettelegges for at BI når sine mål. BI valgte å samarbeide med Byfjordparken AS om å utvikle nytt miljøvennlig og tilpasset bygg. Byfjordparken er Stavangers nye grønne bydel like ved fjorden, nær sentrum.

Første byggetrinn består av to bygg med et mindre bygg i mellom som forbinder de to byggene. Hovedinngang til bygget ligger i 3. etasje og bygget har er stort atrium med en åpen trapp for enkel kommunikasjon som også skal bidra til mer bevegelse og aktivitet. De fleste fellesarealene ligger i 1. etasje som er på kainivå med nydelig utsikt mot fjorden. Det er lagt vekt på gode fellesarealer hvor ulike leietakere kan dele ulike funksjoner. Lunsjrestauranter, møterom og kaffebar har sømløse overganger og er plassert mot utsikten i 1. etasje. Delingskulturen står sentralt og BI blir en del av lokalt næringsliv og vice versa. Campus er ikke bare et sted studenter studerer, det er også tilrettelagt for å ha sosialt samvær. Studentene påvirker dermed i stor grad at bygget blir fullt av liv. Vi har hatt fokus på å skape en åpenhet i organisering av plan for å gi tilgang til utsikten og sjøen uansett hvor man beveger seg.

I interiørkonspetet har vi latt oss inspirere av både kyst og park. Byfjordparken er en  «grønn» lunge langs innseilingen til Stavanger. Utvendig arkitektur har tema rundt stein og fjell fra omgivelsene hvor det røffe litt naturlig rå mot havet er forsøkt ivaretatt. Bygget ligger også mot fjellsiden og vi har åpnet opp fasade for å få kontrast til fjellet mot den lunefulle sjøen. I atriet har vi designet utkragede møterom som er kledd med mose for et lunere uttrykk.

Bygger er bygget som passiv hus og sertifisert Breeam Excellent. Magu Design har prosjektert all interiørarkitektur.

Hver etasje er hele 1300 kvadratmeter så det var behov for å skape intime inndelinger. 3. etasje er  «student» arealene. Her ligger klasserom og Harward rom som er et oppgrader klasserom hva gjelder standard på innredning og materialer. Gruppearbeidsplasser og grupperom samt sosiale mingle-områder ligger her. Loungen ligger helt mot fasaden vendt mot sjøen.  Glassfasade fra gulv til tak som blir ekstra spektakulært med den høye takhøyden. Netto takhøyde i hele etasjen er 4. Meter pga. Klasserom som behøver rom for visningskjermer. Etasjen under er til professorer og ansatte.

 

2 etasje er ansatte etasje og har tradisjonell takhøyde på 2.7 meter. Her ligger arbeidsplasser til professorene og de ansatte, en sosial sone mot sjøen og møterom som ligger vendt ut mot atriet. Det er også inngang til det store auditroiet i 2 etasje, mens hovedinngangen er i 1 etasje. Det er for å opprettholde takhøyden BI krevde, så er klasserom og auditorium trukket gjennom opp til 2 etasje slik at de andre arealene i 1 etasje også har tradisjonell takhøyde.

 

Kategorier

Prosjektleder

Fatmire Hulaj

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

GMC Eiendom

Hjemmeside

Foto

Arne Bru Haug
Dusvavik veien 37
4007 Stavanger