Aker BP_Eureka

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap med aktiviteter innen leting, feltutbygging og produksjon på den norske kontinentalsokkelen. De er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. I tillegg har de andeler i Johan Sverdrup-feltet.

 

Magu har utviklet nye lokaler for en avdeling i AkerBP Stavanger som heter Eureka. Denne avdelingen jobber med utvikling av digitaliseringsprosesser. Alle oppgaver som tidligere er utført skal snus på, revurderes og digitaliseres.

 

I Eureka er det ulike crew som varierer i størrelse alt etter hvilken case eller prosjekt de jobber med. Noen ganger vil det være mange små crew og noen ganger vil et crew oppta en hel etasje over noen uker eller måneder. Man kan komme inn en gang i uken for å gi kompetansestøtte og informasjon eller man kan tilhøre flere crew. 

 

Omgivelsene er organisert som aktivitetsstyrt hvor miljøet er tilpasset de oppgavene som skal gjøres. Det er stor variasjon av funksjoner, ingen har fast plass og arbeidsbordet ryddes når man er ferdig. Det er en stillesone i hver etasje for konsentrert arbeid hvor alle uavhengig av hvilket crew de tilhører kan benytte. I tillegg er det flere tradisjonelle stillerom for en til to personer. Den største endringen fra et tradisjonelt kontor og slik AkerBP er organisert i andre avdelinger er at vi har organisert planen med ca 70 % samhandlingsplasser og ca 30 % for individuelt arbeid. Dette med bakgrunn i at måten vi jobber og samhandler på er i rask endring. Utstrakt grad av samarbeid, rask kommunikasjon og problemløsing er på vei til å bli den nye normen for kunnskapsarbeidere. Ledelsen i Aker BP opplevde også store utfordringer og tidstyver med at ansatte gikk og lette etter møterom. Møter ble booket uker i forveien og ved møtestart var både gode idéer og tanker borte for det rett og slett var gått for lang tid. Det var et sterkt ønske om å organisere for flere samhandling- og møteplasser slik at ideer og tanker umiddelbart kan bli formidlet. Det er både interne og eksterne møteplasser. De eksterne, eller «sandkassen» som de heter er plassert ved inngangen. Her kommer besøkende inn og pitcher ideer og utfordringer, og de får gjennomgang og forslag til løsning. Lengre bak i lokalene ligger interne møteplasser, disse heter «klekkeriet». Her utvikles og lages idéer og området er ikke tilgjengelig for besøkende. I tilknytning til «klekkeriet» ligger også kaffebaren.

 

Uansett hvor man beveger seg i lokalene følger teknologien etter. Dette gir en ekstra dimensjon til fleksibilitet. Man kan jobbe hvor som helst og når som helst og likevel kunne være tilkoblet crewet. It satsningen er formidabel, raskere prosesser og å løse digitale problemer digitalt gir en helt annen tilnærming.

 

Interiørkonseptet har tema «Alice in Wonderland». Alice ramler ned i kaninhullet og ser sin verden med nye øyne. Det var forventet at hun skulle gifte seg men slik gikk det ikke, Allice valgte å gå andre veier. Det som er forventet av oss skal også hos Eureka ses på med nye øyne. Vi har forsøkt å lage en digital verden eller en parallell verden slik at crewene i Eureka kan se se på utfordringer med ny tilnærming. Dette er en plass hvor det er lov å være kreativ og spørrende. En inspirerende arbeidsplass.

 

Kategorier

Prosjektleder

Gudbjørg Simonsen

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Oda Tangen
Liv Hilde Bollestad

Oppdragsgiver

Gert Gill

Hjemmeside

Foto

Arne Bru Haug
Jåttåvågen 20
4020 Stavanger