Måløyraidsenteret

Måløyraidet, en av historiens første Combined Operations, la 27. desember 1941 halve Måløy i ruiner. Hendelsen har på flere måter satt sitt preg på Måløy og måløyværingene. 

 

Oppdraget var å lage 400m2 nye permanente utstillinger, i tillegg til 200m2 publikumsadkomst med resepsjon og butikk i første etasje av det gamle kommunehuset Heradsheim, midt i Måløy sentrum. 

 

Det ble tidlig gjort klart at arbeidsgiver ønsket å lage et levende senter. De ønsket at senteret ikke skulle forherlige og demonisere de krigende partene, men være et godt sted å være for alle besøkende. 

 

Det har vært viktig i prossessen å trekke frem historier som ikke har vært del av den offisielle historiefortellingen. I den kuratoriske prossessen har det vært viktig å sortere informasjonen for å gjøre den tilgjengelig for de besøkende, fokusere på den dramaturgiske oppbygningen av utstillingene og pirre nysgjerrigheten. 

 

Bygget er fra 1915 og har vært også vært brukt som telegraf, post, kulturskole, bibliotek og bolig. Gjennom årene har det naturlig nok vært gjennom en rekke ombygginger og siste rehabilitering til kontorer ble gjort på 1980-tallet. 

 

I tillegg til de vanlige romlige virkemidlene ble det lagt vekt på å bruke lyd og lukt for å underbygge historiefortellingen. Det er valgt en tredeling av informasjonen; historisk, militærteknisk og anekdotisk. Informasjonen skilles ved hjelp av materialitet og grafisk design.

 

Fargepaletten er en kombinasjon av originale veggfarger komplimentert med en historisk 30-tallspalett. Fonttype og størrelse er valgt på bakgrunn av lesbarhet også ved redusert syn. Bortsett fra i de gamle safene som står igjen midt inne i huset er alle områder tilrettelagt for rullestolbruk. 

 

Designarbeidet er utført i sammarbeid med grafisk designer Maria Prøis Rønneberg. I tillegg er det jobbet tett med lysdesigner, lyddesigner og storformat trykkeri. 

 

Kategorier

Prosjektleder

Hanna Hilt

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Neo Studio Maria Prøis Rønneberg

Oppdragsgiver

Stiftelsen Måløyraidsenteret

Foto

Linda Lien og Maria Prøis Rønneberg
Gate 1
6700 Måløy