Damsgård barneskole

Kan en barneskoles visuelle uttrykk ikke styres av primærfargene men heller stimulere til å ane og føle mindre forskjeller i overflater og strukturer?

Komplett prosjektering av ny grunnskole i Bergen. Den nye skolen skal ha plass til 450 elever samt idrettshall og forsamlingslokaler for nærmiljøet. Oppdragsgiver har gitt strenge føringer til funksjonalitet og fleksibilitet i pedagogiske løsninger, inkludert høye ambisjoner for utearealene. IARK har vært involvert i alle faser og hatt ansvar for brukerprosesser, funksjonsbeskrivelse for sitt fag, tilbudsevaluering og oppfølging mot entreprenør, byggherre og brukere.

Prosjektet er et One-company prosjekt med Rambøll som rådgiver for alle fag. Interiørarkitekt har vært delaktig hele veien fra start til slutt, herunder utarbeidet funksjonsbeskrivelse og tilbudstegninger til totalentreprise for sitt fag og vært ansvarlig for kvalitetssikring av romprogrammet og gode romlige løsninger ift. brukerens interesser. I detaljfasen har IARK vært tiltransportert i egen avtale med byggherre, med ansvar for å utarbeide interiørkonseptet, styre brukerprosessen ifm. løst og fast inventar, utarbeide underlagsdokumenter for byggherres egen innkjøpsavdeling, koordinering av material- og fargevalg opp mot arkitekt og oppfølging mot totalentreprenør. IARK har også vært rådgiver ifm. kunstnerisk utsmykning og utarbeidet komplett beskrivelse for skilting og foliering.

Laksevåg bydel og Damsgård skolekrets er i en særstilling i det at området har et mangfold av ulike nasjonaliteter, kulturer og samfunnslag. Som utgangspunkt for interiørkonseptet har vi prøvd å se bort fra fargebruk men undersøkt hvilke andre visuelle uttrykk man har som kan reflektere dette mangfoldet. IARK jobbet fram et konsept basert på ulike kulturers tradisjonelle ornamentikk og formspråk som siden både ble frest i finerplater og malt med sjablong. Målet var å flette den lokale identiteten inn i bygget som et bidrag til kunst- og kulturhistorie.

Vi ønsket ikke å konkurrere med byggets arkitektoniske uttrykk, men heller berike den med nyanser og teksturer i interiøret.

Målet var å innarbeide gode løsninger i interiøret slik at det skaper tilhørighet og identitet, ikke bare til bygget som helhet, men til hvert hjemmeområde. Når fokuset i interiøret er plassert riktig i forhold til logistikk og veifinning, vil det være logisk og enkelt å finne fram i bygget. Hele bygget er fysisk tilgjengelig for alle ved hjelp av heiser og ramper. For å gjøre det godt for alle trenger vi å sikre at man lett kan orientere seg i bygget. Dette betyr tydelige referansepunkter i bygget og god sammenheng mellom viktige områder. Et tydelig hierarki i interiøret viser brukeren hvilke rom som er viktigst, og om rommet skal styre eller påvirke bruken eller om brukeren skal sette premissene.

Kategorier

Prosjektleder

Grete Skogmo Haugland (4266)

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

Bergen kommune, Etat for utbygging

Hjemmeside

Foto

Daniel Clements-Hundvin
Herman Gransvei 2