Damsgård Skole

Den nye skolen skal ha plass til 450 elever samt idrettshall og forsamlingslokaler for nærmiljøet. Oppdragsgiver har gitt strenge føringer til funksjonalitet og fleksibilitet i pedagogiske løsninger, inkludert høye ambisjoner for utearealene. Nybygget skal oppføres etter passivhusstandard og nye fremtidsrettede energiløsninger er utredet og integrert i prosjektet.

 

IARK har utarbeidet funksjonsbeskrivelse/tilbudstegninger til totalentreprise for sitt fag og vært ansvarlig for kvalitetssikring av romprogrammet og gode romlige løsninger ift. brukerens interesser. Dette innebar å sikre byggherrens interesser opp imot Skolebruksplanens ambisjoner.

I detaljfasen har IARK vært tiltransportert i egen avtale med byggherre, med ansvar for å utarbeide interiørkonseptet, styre brukerprosessen ifm. løst og fast inventar, utarbeide underlagsdokumenter for byggherres egen innkjøpsavdeling, koordinering av material- og fargevalg opp mot arkitekt og oppfølging mot totalentreprenør. IARK har også vært rådgiver ifm. kunstnerisk utsmykning og utarbeidet komplett beskrivelse for skilting og foliering.

 

Laksevåg bydel og Damsgård skolekrets er i en særstilling i det at området har et mangfold av ulike nasjonaliteter, kulturer og samfunnslag. Som utgangspunkt for interiørkonseptet har vi prøvd å se bort fra fargebruk men undersøkt hvilke andre visuelle uttrykk man har som kan reflektere dette mangfoldet.

Kategorier

Prosjektleder

Grete Skogmo Haugland

NIL-medarbeidere

Oppdragsgiver

Bergen Kommune

Foto

Hundven-Clements
Herman Grans vei 2
5162 Bergen