Flere idékonkurranser nå!

Arkitektene nyter godt av at offentlige og private utbyggere ser betydningen av og ofte utlyser idékonkurranser for overordnede planer og konstruksjoner av bygninger. Det er imidlertid sjelden man ser utlysning av idékonkurranser rettet mot interiørarkitekter eller møbeldesignere. 

Hva er årsaken til denne påfallende forskjellen? Hvorfor har man ikke idékonkurranser som fremmer nyskapende interiørløsninger? Når så vi sist en idékonkurranse innen møbeldesign?

En av årsakene til dette er at i utlysningen av idékonkurranser blir ofte interiøret definert som en del av hovedutlysningen og ikke som en separat konkurranse. Separate idékonkurranser om interiørløsningene vil gi oppdragsgiverne flere forslag, og forslagene vil vise et større mangfold og bredde. Man vil få et større innslag av nyskapende løsninger basert på en bred interiørfaglig erfaring og brukerforståelse.

At vi ikke har idékonkurranser for interiørarkitektur og møbeldesign skyldes også fokuseringen på de få anbudskonkurransene for interiørarbeider som utlyses. NIL ønsker selvsagt flere anbudskonkurranser, men dersom vi bare har slike konkurranser er det fare for at det nærmest bare er pris - og ikke konsept og idé - som blir avgjørende ved vurderingen av løsninger.

NIL arbeider nå aktivt for å få idékonkurranser for interiørarkitekter og møbeldesignere.

Ett av tiltakene er å gi NILs konkurransekomité utvidet mandat til å fornye, forbedre og klargjøre konkurransereglene og gjøre dem mer tilgjengelige i en egen brosjyre. I forbindelse med utsendelsen av NILs årbok 2011 vil dette bli markedsført overfor alle kommuner og fylkeskommuner og for store private og offentlige utbyggere.

Et annet tiltak er å gjøre siden ”konkurranseutlysninger” på www.nil.no til en operativ arena for både idékonkurranser og anbudskonkurranser. I første rekke vil NIL rette oppmerksomheten mot store private og offentlige utbyggere og oppfordre dem til å arrangere flere idékonkurranser for interiørarkitekter og møbeldesignere.

NILs medlemmers arbeidsfelt er som skapt for åpne idékonkurranser, og flere slike vil utvilsomt styrke og inspirere møbeldesign- og interiørarkitektbransjen. Det viktigste er imidlertid å gi brukerne og eierne av landets offentlig tilgjengelige bygninger de gode, inspirerende og nyskapende løsningene som de fortjener.

Trond Ramsøskar,

styreleder NIL