Torunn Tøllefsen Interiørarkitekt as

Kontoret har siden oppstart i 1994 opparbeidet seg bred erfaring spesielt på undervisningsbygg, kontorbygg og institusjoner, og har lang erfaring med flerfaglige prosjekteringsgrupper. Kontoret kan også vise til en rekke større privatprosjekter, der flere er presentert i fagpressen.

Kontoret utarbeider behovsanalyser , arealdisponeringer, møbleringsplaner og belysningsplaner, samt design av spesialinnredning/møbler. Firmaet har bred erfaring med anbud/innkjøp av inventar og utstyr til store bygg.

 

www.cand-design.no

Grønnegata 65 N-9262 Tromsø

Torunn Tøllefsen Interiørarkitekt as tilbyr:

Torunn Tøllefsen Interiørarkitekt as ansatte