Hver dag oppstår små øyeblikk som gjør deg rikere. Lysende sekunder av inspirasjon, flyt og kvalitet. Vi arbeider for å gi deg flere slike øyeblikk, hver dag

Studio Strek er opptatte av å lage gode rom å være i, gode steder å treffe andre, omgivelser som skaper trivsel og byr på gode opplevelser.

Vi er spesialister på å se og å forstå en bygnings innvendige liv. I vårt arbeid utvikler vi forholdet mellom deg og arkitekturen som omgir deg. På hvilke måter ønsker du å fremstå i møte med andre, og hvordan ønsker du selv å bli møtt? Gjennom grundige forarbeider jobber vi helhetlig og systematisk med å tydeliggjøre dine visjoner og verdigrunnlag for å omsette dem i fysiske omgivelser.

Det er viktig for oss at du som oppdragsgiver skal føle deg sett og inkludert som en likeverdig part i et viktig samarbeid. Sammen arbeider vi frem visjoner, analyserer ønsker og identifiserer behov. Utviklingen av et hvert prosjekt er en kontinuerlig dialog.

Vårt arbeid er forankret i bevissthet omkring bærekraftighet, sosialt ansvarlig forbruk og inkluderende holdning til alle som ferdes innendørs. Vi ønsker å forholde oss til tilværelsens konstante endring og utvikling gjennom estetikk og funksjon.

Vi arbeider stadig med å knytte til oss ekspertise på fagfelt som utfyller vårt eget. På den måten kan vi utvikle sterke og helhetlige konsepter, og du kan være sikker på å bli godt tatt vare på.

Marenbakken 4 7670 Inderøy
Tlf: 918 53 798

Studio Strek tilbyr:

Studio Strek ansatte