Linda Evensen Design LTD

Linda Evensen Design LTD (LED) er et norsk utenlandskregistrert foretak (nuf) og drives av Linda Evensen, interiørarkitekt og møbel- designer  MNIL, cand.des. LED ble etablert i 1994.

LED har erfaring innen et bredt spekter av faget fra utforming av produkter og møbler til interiøroppgaver innen kulturbygg, kontor- og konferansebygg, café og restaurant, velvære senter og spa, rehabilitering og restaurering, privatbolig, belysningsplanlegging og farvsetting.

Videre har Linda Evensen Design bred erfaring innen gjennomføring av prosjekt fra idéfase til ferdigstillelse, prosjektledelse samt internasjonal erfaring gjennom arbeid i utlandet.

LED har i løpet av årene opparbeidet et stort nettverk av samarbeidspartnere og kan dermed påta seg prosjekt av større eller mindre omfang. Foretaket har ingen fast ansatte, men samarbeider med freelancere ved behov.

Gjennom en ydmyk og nysgjerrig tilnærming til nye oppgaver har Linda Evensen Design som ambisjon å være en innovativ og inspirerende samarbeidspartner som sammenmed oppdragsgivere og i tråd med oppdragsgivers ønsker og krav, kommer frem til nyskapende og dristig design som berører, beriker og begeistrer.

Oscarsgate 92 0256 Oslo
Tlf: 22 56 99 55

Linda Evensen Design LTD tilbyr:

Linda Evensen Design LTD ansatte