KONTUR arkitekter as

KONTUR er et tverrfaglig arkitektkontor. Vi har i dag 18 engasjerte medarbeidere, fordelt med 14 på Gjøvik og 4 i Oslo. Vi er 9 Sivilarkitekter, 3 Arkitekter, 1 Interiørarkitekt, 1 Arealplanlegger, 3 Ingeniører og 1 saksbehandler. I KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg - skreddersydd til byggherres behov. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, design, prosjektledelse og byggeledelse. 

Vi arbeider med et rikt utvalg av byggeprosjekter, med hovedvekt på boliganlegg, yrkesbygg, skole og omsorgsbygg. De fleste oppdragene våre er lokalisert i Innlandet og Oslo. KONTUR har sin opprinnelse fra 1962, da arkitekt Jan Håvar Korshavn etablerte eget arkitektkontor i Gjøvik. I årenes løp har det vært ulike firmanavn og personer i ledelsen. KONTUR’s har kontorer i Strandgata 13c, sentralt ved Hunnselva i Gjøvik sentrum, og i Rådhusgata 4 sentralt i Oslo. Vårt fagmiljø har god arkitektur, som grunnlag for all prosjektering.

KOMPETANSE

 • Arkitekturprosjektering (ARK)

 • Interiørarkitekturprosjektering (IARK)

 • Arealplanlegging / regulering

 • Prosjekterings/gruppeledelse (PRL/PGL)

 • Byggeledelse (BL)

 • Prosjektledelse (PL)

 • Ansvarlig søker (SØK) alle klasser

 • Ansvarlig prosjekterende (PRO/KPR) alle klasser

TJENESTER

 • Forstudier og faglig rådgivning

 • Utredning og idéskisser

 • 3D-modeller

 • Reguleringsplaner/arealvurderinger

 • Forprosjekt og kalkyler

 • Detaljprosjektering og anbudsdokumenter

 • Kontrahering av entreprenører

 • Ledelse og oppfølging av prosjekter fra idé til ferdig bygg

Rådhusgaten 4 0151 Oslo
Tlf: 45013011

KONTUR arkitekter as tilbyr: