In Front Design AS eies og driftes av interiørarkitekt MA MNIL Camilla Skjønhaug. Firmaet holder til i Drammen, og jobber hovedsakelig med prosjekt i privat næringsliv og offentlig sektor.

I tillegg til å utvikle design for bedrifter og organisasjoner, tar vi imot oppdrag for helsesektor, skoler, barnehager, kulturbygg, restauranter og privat bolig/bygg.

Firmaets verdigrunnlag baseres på fleksibilitet og dialog i design prosesser. Løsningsorientert holdning og sterkt fokus på å forstå helhetsbildet til klientens behov og utfordringer er viktig drivkraft for å tilrettelegge for best sluttresultat.

IFD sin faglige utøver har etter mange år som interiørarkitekt for store nasjonale og internasjonale organisasjoner og bedrifter fått utvikle sin analytiske evne, helhetstankegang og fokus på strategi. Hun er opptatt av balansen mellom effektiv og fordypende fagutøvelse, samt anser god kundebehandling som viktig i sin arkitekt/konsulentrolle.

CS har 18 års erfaring med prosjekt for offentlige instanser og privat næringsliv, og drifter faget med spesialkompetanse i identitets, tilhørighets -og organisasjonsutvikling, samt arbeidsmetodikken ABW (ActivityBasedWorking).

Jørgen Ringstadsvei 16 3040 Drammen
Tlf: 93060577

In Front Design AS tilbyr:

In Front Design AS ansatte