DARK står for Design, Arkitektur, Ressurser og Kunnskap. DARK Stavanger er en del av DARK Gruppen, et tverrfaglig arkitekt konsern som har samlet arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter og urbanister under samme tak. Gruppen er et av de ledende fagmiljøene i Norge på arkitektur, interiørarkitektur og landskapsarkitektur i tililegg til utrednings- og reguleringsprosesser, prosjektadministrasjon og prosjekteringsledelse.

DARK Gruppen samler på de beste menneskene og for oss er det avgjørende å ha de dyktigste arkitektene. I DARK Stavanger samarbeider også med over 100 arkitekter og planleggere i Oslo. Dette gjør oss til et kontor med et av landets høyeste nivåer av kompetanse og kapasitet til konkurranser og prosjekt. Vi er et stort, fullverdig kreativt team uten å være eid av et konsulentfirma. Det gir oss mulighet til å være helt uavhengige og gir mulighet til å jobbe med de flinkeste på tekniske fag som vi har god erfaring med, eller som passer til det spesifikke prosjektet. Vi satser på tverrfaglighet og ønsker å ha alle  arkitektfagene med i  lanleggingen helt fra starten av. På denne måten utvikler vi konseptene helhetlig og med robuste hovedgrep som inneholder helhetlige kvaliteter. Det er avgjørende for interiørarkitekt og landskapsarkitekt å komme tidlig inn i alle prosjekt der disse fagene er etterspurt, og med et oppstartsmøte med alle som bør involveres sparer vi mye tid. Vi har erfaring med breeam nor prosjektering av bygg, og breeam community planlegging, noe som gjør oss godt rustet til å tenke bærekraftig.

Ryfylkegata 22 4014 Stavanger
Tlf: 401 70 500

DARK Stavanger AS tilbyr:

DARK Stavanger AS ansatte