BRUKET arkitektur starta opp i 2014, og har fem ansatte. Kontoret har fokus på tett oppfølging av kundar, skreddarsydde løysingar og rasjonelle prosessar. Kontoret har som mål å levera bærekraftige løysingar som spelar på lag med miljø og enkeltindivid så vel som samfunn og økonomi.
Stallgata 6-8 5700 Voss
Tlf: 975 85 853

BRUKET Arkitektur AS tilbyr:

BRUKET Arkitektur AS ansatte