Finnes det et liv for norsk-produserte designmøbler?

Først når møbelindustrien får opp øynene for de mange norske talentene, vil det bli mulig å videreutvikle norsk møbelindustri, og dermed se flere gode norskproduserte designmøbler på markedet.

Innlegg av Trond Ramsøskar i DnBNOR EiendomsMarkedet, 4. november 2010.

I de siste årene har man sett en jevn nedgang i antallet norske møbelprodusenter. En stor del av nedgangen skyldes fallende etterspørsel i det norske markedet. Det er nemlig i stor grad utenlandske produsenter norske forbrukerne velger når de skal kjøpe designmøbler. Når norske forbrukere spørres om hva de forbinder med norsk møbelindustri, er fortsatt ”furuhelvete” og lignende uærbødige karakteristikker det vanlige svaret. Man må derfor spørre seg: Finnes det et liv for norske designmøbler?

For de som ikke kjenner terminologien, er ”furuhelvete” er skjellsord som beskriver 80- og 90-tallets overdrevne bruk av gulnede tremøbler. Fra stoler, bord, senger til skap var i samme materiale – furu. Parallelt utviklet det seg dessverre en generell skepsis og fordommer mot norsk møbelindustri. Denne situasjonen har vedvart helt til i dag, til tross for at det finnes flere norske møbelindustrisuksesser. 

Én designsuksess står møbelprodusenten LK Hjelle bak. Produsenten har på en spennende måte klart å formidle tradisjoner som går tilbake til 1940-tallet, men fremstår samtidig som innovative. Det siste er stolserien Eva som er designet av Espen Voll og Torbjørn Anderssen. Den har allerede fått en rekke priser både i Norge og i utlandet.  

En annen produsent som gjør det godt, er Hødnebø. Til forskjell fra LK Hjelle har Hødnebø tydeligere valgt en mer klassisk stil. Norges eldste møbelprodusent har vært i drift siden 1904. Likevel har Hødnebø også våget å satse på den mer moderne stolserien Spinnaker, designet av interiørarkitektkontoret Scenario. 

Felles for disse og andre møbelbedrifter med designsuksess, er at de produserer møbler av høy håndverksmessig kvalitet, og at de har lang erfaring og historie å bygge på. Den viktigste suksessfaktoren er likevel at de benytter talentfulle norske møbeldesignere i utviklingen av nye produkter.

Norske møbeldesignere mottar priser både i inn- og utland. Skal norsk møbelindustri ta en større del av hjemmemarkedet, må potensialet som ligger i gode norske møbeldesignere utnyttes. Først når møbelindustrien får opp øynene for de mange norske talentene, vil det bli mulig å videreutvikle norsk møbelindustri, og dermed se flere gode norskproduserte designmøbler på markedet. 

Styreleder Trond Ramsøskar i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)