ATMOSPHERE på Beyond Risør 2010.

Designbiennalen Beyond Risør arrangeres annen hvert år og tiltrekker seg noen av verdens fremste foredragsholdere innen design og relaterte fagfelt. Åtets tema var lys, og skifte fra gammel til ny teknologi og utfordringer dette innebærer.

Designit og LINDA EVENSEN DESIGN var som et av syv designteam invitert til årets biennale. Hvert team fikk en prosjektbeskrivelse som skulle resultere i et bærekraftig design med et  bevisst forhold til ny teknologi.

 ”Hvordan kan man designe belysning som tar hensyn til de med spesialbehov som mennesker med nedsatt synsevne har, samtidig som det er et dekorativt og spennende element i rommet?”

Kafeer og restauranter er arenaer for sosialisering med venner og date med kjæresten. Her leser man aviser og tidsskrifter sammen med sin kafé latte, har en touch down arbeidsplass og inntar det aller beste5-retters måltid. Aktivitetene er mange og varierte og krever hver for seg forskjellige lyssettinger for å skape passende atmosfære.

Det er steder for våre barn, deg og meg, våre foreldre og besteforeldre. Brukergruppen er stor og sammensatt. Følgelig bør forholdene legges til rette slik at ingen ekskluderes.

Utestedene har et stort spenn i form, uttrykk og belysningsprinsipp. Gjennomgående benyttes kun allmennbelysning med et generelt belysningsnivå, som ikke tar hensyn til den enkeltes lysbehov. Noen miljøer har lavt lysnivå for å skape en tett og intim stemning. Det medfører at enkelte brukergrupper har vanskelig for å orientere seg, få med seg detaljer, lese og se mennesker i lokalet. Videre fører uheldig plassering av belysningsarmaturer og lite egnede lampetyper til blending og for lite direkte lys.

Det er 130 000 mennesker i Norge med alvorlige synshemninger, og så godt som alle over 60 år lider av normal aldersrelatert synssvekkelse.

ATMOSPHERE tar utgangspunkt i denne brukergruppen, og har utviklet en løsning som er bedre for alle. Målet er å skape gode lysforhold for hele spekteret av besøkende på kafeer og restauranter, og ikke kun de med aldersbestemt synshemning.

Brukerundersøkelser og tilbakemeldinger fra referansepersoner viser at vår primære brukergruppe har behov for en belysningsarmatur som gir behagelig lys med riktig plassering i forhold til hvor man oppholder seg i rommet og riktig lysmengde i forhold hva man skal utføre.

Mennesker med normal synssvekkelse trenger større lysmengde. Normalt seende ser overblikket først, så detaljene. De med nedsatt synsevne ser detaljer først for så å sette dette sammen til en helhet.

Det er behov for belysning hvor styrke og retning enkelt og intuitivt kan justeres og tilpasses den enkeltes lysbehov uten at vedkommende eksponerer seg selv som svaksynt. Videre bør belysningen komme ovenfra for ikke å blende.

Løsningen tar utgangspunkt i bordsituasjonen, kjerneområdet i kafé- og restaurantmiljøer.

Kafeer og restauranter er et sted for å se og bli sett. Gjøremålene er mange og belysningen bør tilfredsstille behovene ved de ulike aktivitetene. Man trenger rettet og konsentrert lys når man leser og spiser, allment lys når man skal orientere seg og snakke med hverandre og dempet lys imer intime situasjoner. Lys skal fremheve, skape rom, gi ro og trygghet, øke aktivitet og skape romantikk.

Det er utviklet en pendel og taklampe som gir allmennbelysning og rettet lys. Funksjonene kan styres individuelt og uavhengig av hverandre ved hjelp av en styringsenhet. Lampen monteres over hvert bord og gjestene vil selv kunne veksle mellom generell belysning og mer rettet lysstråle etter eget behov.

Armaturen har en godt avskjermet lyskilde for å unngå sjenerende blending. Ved selv å justere lysnivå og bestemme lysretning påvirker man modellering av omgivelsene og fremheving av kontraster. Lyset vil følgelig forandre kafé- og restaurantrommet, skape ulike og spennende lysspill og individuelle lysrom.

Lampen er utviklet for dagens mest utprøvde energieffektive lyskilde, kompaktlysstoffrøret. Det er en rivende utvikling av ny teknologi innen belysning og nye lyskilder da kravet til lavt energiforbruk og lengre levetid stadig blir strengere. Foreløpig er lyskilder som LED og o-led for lite utprøvd til denne type armatur. Lampen kan videreutvikles for nye lyskilder. Eksempelvis vil kompaktlysstoffrøret kunne erstattes med LED og reflektoren erstattes med o-led som lyskilder.

Styringsenheten plasseres på hvert bord og er et smykke i seg selv. Med lysende grafikk kan man endre lysstyrke og funksjon. Man kan forflytte de ulike lyspunktene som forholder seg til hverandre, og samtidig skape et interessant og individuelt på mønster på overflaten.

Styringsenheten gir et varmt lys med lav lysstyrke, og erstatter således telyset som står på utallige kafé- og restaurantbord. Enheten lades ved hjelp av cellepanel som benytter det generell belysningsnivået i rommet som energikilde. Den har med andre ord ingen elektrisk tilkobling og krever følgelig ingen omfattende installasjon.

Belysningsarmaturen og styringsenheten er tenkt fremstilt i ulike materialer for å være fleksibel i forhold til bruk i ulike kafé- og restaurantinteriørene. Materialer som resirkulert aluminium med børstet, polert eller lakkert overflate, heltre og finer er aktuelle å benytte. Armaturen og enheten får vesentlig forskjellig karakter hva gjelder uttrykk og taktilitet og opplevelsen av gjenstandene vil variere. Kjølig og stramt, varmt og mykt.

Reflektoren i lampene og touchpaden på styringsenheten er tenkt fremstilt av resirkulert polypropylen.

I de fleste kafeer og restauranter er lampene tent i hele åpningstiden, uavhengig av om stedet har mange gjester eller ei.  Ved at gjestene selv kan regulere lysnivået på lampen over sitt bord regulerer de samtidig energiforbruket. Gevinsten kan bli et generelt lavere energiforbruk.

Kafé- og restaurantpublikum er ikke lenger en ensartet gruppe unge mennesker. Innslaget av den eldre generasjonen blir stadig større da de er mer aktive, sprekere og har høyere levealder. Det burde derfor være naturlig at formgivere og produsenter ser på denne gruppen som interessant å utvikle nye og forbedre eksisterende produkter for. I denne sammenhengen forbedres situasjonen for publikum i alle aldre ved å se nærmere på og løse utfordringer til foreldregenerasjonen.

De foreslåtte produktene er vakre gjenstander som passer inn i de fleste kafé- og restaurantmiljøer. Ved å introdusere denne nye typen armaturkategori løser man ikke bare et belysningsproblem. Man introduserer også et bærekraftig produkt med hensyn til energieffektivitet og materialbruk som i tillegg kan bidra til lavere energiforbruket siden man individuelt kan regulere lysnivået. Det er en vinn-vinn situasjon.

 Team ATMOSPHERE:

Designit  www.designit.com : Kaja Misvær, Bjørn Saunes, Thomas Noreng

LINDA EVENSEN DESIGN  www.lindaevensen.com : Linda Evensen MNIL

 

For mer informasjon om Beyond Risør www.beyondrisor.no