Utlysning av stilling som annonseselger for NILs årbok

Utlysning av stilling som annonseselger for NILs årbok

Prosjektbasert, tidsavgrenset oppdrag
I mange år har det vært en fast «stab»

med annonseselgere fra egne rekker som har tatt seg av den viktige salgsjobben på en utmerket måte. Nå har to av annonseselgerne valgt å gi stafettpinnen videre, og vi søker derfor etter en til to nye annonseselgere med pågangsmot og hjerte for NIL.

Du må ha tid til å bidra med et systematisk og intensivt salgsarbeid over en tidsbegrenset periode.

Salgsjobben består både i å følge opp potensielle annonsører som har fått tilsendt materiell/invitasjon - og å finne frem til nye annonsører. Skaffer du nye annonsører, får du bedre betalt enn om det er en tidligere annonsør som kjøper annonse.

Lønnen er provisjonsbasert, selger mottar 15% bonus for omsetning på tidligere annonsører og 20% på nye annonsører.

Søknad
Hvis du synes oppdraget virker interessant, send en søknad/beskrivelse om hvorfor du ønsker å bidra og hvorfor du tror du er riktig person til oppgaven.
Adresse: nil@nil.no

Frist: Så snart som mulig.

Lenke til annonseprisinformasjon.

 

Bakgrunn
Produksjonen av NILs årbok koster, og til å dekke kostnadene selger vi annonser til aktuelle leverandører. Vi bruker dyktige selgere fra egne medlemsrekker til å jobbe med annonsørene. Arbeidet koordineres av en selgerleder som i tillegg jobber med utforming av invitasjonene og at kvaliteten på salgsarbeidet skal stå i forhold til årboken. Invitasjoner til potensielle annonsører sendes ut digitalt av selgerleder.

Årboken er viktig
Viktigheten av årboken kan ikke overdrives. Både som dokumentasjon på de beste prosjektene utført av medlemmene, og som dokumentasjon på bredden i type oppdrag og den høye kvaliteten våre edlemmer tilfører.

 

Dokumentasjon

 

Det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign. Den viser også de lange utviklingslinjene i interiører – annonsene i årboken er også en del av dette bildet.

Norsk Kulturråd bevilget i november 2016 kr. 200 000,- til registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).  

 

Profileringsverktøy

Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2017 er trykket opp i 3100 eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne mottakere på navn, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater, eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek, utdanningsinstitusjoner, massemedia - og andre relevante faggrupper.