Utdanning hovedtema på NILs landsmøte

Datoene for årets landsmøte i NIL er fredag 23. og lørdag 24. april og vi skal være i Folketeateret i gamle operapassasjen i Oslo begge dagene. Her serveres også festmiddagen fredag kveld. Det blir overnatting for utenbys deltakere på hotellet i samme bygning, så de fysiske forholdene er godt tilrettelagt og vi blir uavhengige av vær og vind.
Design og utdanning  
Som vanlig legges det opp til et rikholdig faglig program, i tillegg til selve forhandlingene. Det blir naturligvis omvisning i bygningen (Mellbye Arkitekter). En designer eller trendforsker av internasjonalt format vil holde foredrag på fredagen.
Etter lunsj på lørdagen vil fokus ligge profesjonsutdanningen, og det blir kvalifiserte innledninger med påfølgende paneldebatt om utdanningen; status i dag og utfordringer i årene framover. 
En gruppe medlemmer i NIL har analysert og diskutert temaet gjennom vel et år, vel vitende om at innhold og nivå på utdanningen er fundamentet for utvikling av profesjonen.
Det har i en årrekke vært lagt fram og dokumentert behov for økt kapasitet i fagutdanningen. For få studieplasser på det toårige Masterløpet ved kunsthøgskolene i Oslo og Bergen resulterer for tiden i at stadig flere studenter avslutter studiet med en Bachelor-grad etter tre år. Dette er svært uheldig for utviklingen av faget. Det er uheldig for skolene og det er uheldig for den fagideelle medlemsorganisasjonen, med tanke på rekruttering. Opptakskrav for medlemskap i NIL er minimum Master eller tilsvarende kvalifikasjoner - det siste kreves det for øvrig ofte mange års kvalifisert praksis for å opparbeide.
Dette er situasjonen i dag – men hva vil og bør skje framover? Vi forventer en lærerik og konstruktiv debatt på NILs samling i april. Etter planen skal ansvarlige myndigheter være representert på møtet. 
Vi håper at det blir riktig godt oppmøte denne gangen. Så kjære medlem - sett av 23. og 24. april til årets faglige, sosiale og organisatoriske høydepunkt!

Dokumentene til landsmøtet og alle praktiske opplysninger blir lagt ut på nettstedet i mars/april, senest tre uker før møtet.