UiB, fakultet for kunst musikk og design stiller ut på Stockholm Furniture & Light Fair

I år presenterer de 11 studentene som går tredjeåret på bachelorstudiet i design med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD objekter som på ulike måter tar utgangspunkt i et prosjekt de har hatt sammen med Kriminalomsorgen Region vest i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel.

Stockholm Furniture & Light Fair arrangeres iår 7. -11. februar.

 

Studentene har laget møbler og objekter fra de innsattes avdelinger i fengselet, som fengselsceller, spiserom eller besøksrom eller objekter som kan lages av de innsatte i fengselets verksteder.
Noen av studentene har laget møbler og objekter til hjemmesituasjoner, som overgangsleilighet eller botilbud etter soning.

                      
            

Stolen SWAP av Kamilla Stokkevåg og lampen DYPP av Vilde Sæternes Johannsen

Objektene som vises i Greenhouse i Stockholm er fullskala prototyper laget av studentene, hovedsakelig i fakultetets verksteder.

- Stockholm Furniture & Light Fair er en svært viktig arena for studentene å vise seg fram på. Kontakten mellom studenter og produsenter har i mange tilfeller ført til at de utstilte prototypene har endt opp som ny design på messen neste år, sier prosjektleder Dave Vikøren, designprofessor ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

 

Benken IMILLO av Tora Schei Rørvik

 

Disse, hvorav fler er studentmedlemmer i NIL, stiller ut:
Astrid Emmerhoff Lothe, Camilla Figueroa, Amanda Ivarsøy Kovács, Kamilla Stokkevåg, Lena Mari Skjoldal Kolås, Madeleine Mikkelsen, Vilde SæternesJohannesen, Lea Naglestad Sangolt, Frid Smelvær Høgelid, Elisabeth FrafjordSolberg, Tora Schei Rørvik