Startpakke for interiørarkitekter

Nå er Ecobox sin Startpakke tilrettelagt for interiørarkitekter MNIL. Kurset går over to halve dager. Kursledere er en av Startpakke-aktørene sammen med en interiørarkitekt fra Zinc. Det er mulig for flere mindre kontorer å slå seg sammen og holde kurs i fellesskap.

Introduksjon

Første dagen settes miljøprosjektering på dagsordenen og det gis rom for tanker rundt egne holdninger hos deltakerne. Foredragsholderne forteller litt om seg selv og sine erfaringer. De er åpne for innspill om temaer deltakerne er spesielt opptatt av.Hjemmeoppgaven
 


Hjemmeoppgaven går i hovedsak ut på å konkretisere mål for kontoret; hvordan man skal profilere miljøkompetanse og internt hvordan man skal oppnå den. Malen for hjemmeoppgaven legges ved slik at man får litt tid til å forberede seg. Den første dagen går kurslederen gjennom målet med oppgaven og dag to gir kontorene en kort oppsummering med sine svar. Det er mange måter å prosjektere bærekraftig på, og det viktigste er at miljøprofilen videreformidler kontorets grunnverdier.


Energitiltak
I denne modulen kommer en konkret inn på tiltak man kan velge for å realisere miljømål i et prosjekt. Vi diskuterer hvordan man bør prioritere, hvordan ulike tiltak passer for ulike typer prosjekt samt hvem man kan kontakte for bistand. Vi går inn på blant annet arealeffektivitet, energieffektivitet, gjenbruk av bygg, helse og komfort. Energitiltak kan deles inn i passive og aktive tiltak. Passive tiltak er robuste løsninger som vil vare hele byggets levetid på 50 – 100 år. Aktive tiltak er tekniske installasjoner som vil ha en levetid på mellom ca 10 – 25 år.

Koordinering

Integrerte Design Prosesser (IDP) er basert på tverrfaglig samarbeid /prosjektarbeid i temporære konstellasjoner med arkitekter, forskjellige ingeniørdisipliner, spesialister innenfor energi, inneklima og miljø fra tidlig prosjektfase. For å tegne bygg som når høye miljømål kreves det tett samarbeid mellom prosjekterende, arkitekten, interiørarkitekten og ingeniørene. Koordinering kan være en at de største utfordringene for å gjennomføre bærekraftig design. Det er derfor viktig at vi diskuterer alternative samarbeidsmetoder, samt gode og dårlige erfaringer.

IDP-eksempler
Nybygg for Sparebanken i Trondheim presenteres som et prosjekteksempel på vellykket samarbeid mellom prosjekterende i et kompleks bygg med meget høye miljøambisjoner. Kurslederen snakker om sine erfaringer  med prosjektet.  

Energistatus
I denne modulen tar vi for oss hvorfor det er viktig med energieffektivisering også i Norge og hvilke krav man skal oppnå i et byggeprosjekt. Vi går gjennom forskriften TEK 2007 og ser på høringsutkast til TEK 2010. For å bygge energieffektive bygg og jobbe integrert, er det viktig at alle i prosjekteringsteamet har en overordnet forståelse for forskriftskravene. Energiforskriftene vil bli et viktig insentiv til utbyggere med innskjerping i forhold til dagens nivå på energieffektivitet.

Lavenergi- og passivhus

Flere og flere oppdragsgivere setter høye energimål i et byggeprosjekt. Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus med et totalt energibehov på ca. 25% av energibehovet for en vanlig bolig. Lavenergihus ligger på et nivå mellom passivhus og energiforskriftene. Vi ser på fordeler og ulemper ved å velge disse standardene. 

Hjemmeoppgaven blir gjennomgått.

Digitale verktøy

Det finnes diverse beregnings- og planleggingsverktøy for miljøplanlegging, materialvalg og energieffektivisering. Vi gjennomgår de mest relevante.

Pris

Kr 30.000,- for begge dagene (Fritatt for mva som undervisning. Prisen inkluderer reise for kursleder).

Bestill Startpakken!
Ta kontakt med prosjektleder Perann Sylvia Stokke i NAL|Ecobox for mer informasjon og bestilling av Ecobox Startpakke for interiørarkitekter.

 

 
 
//