Rapport fra møbelmessen Salone Satellite 2016 i Milano, Silje Nesdal

Rapport fra møbelmessen Salone Satellite 2016 i Milano, Silje Nesdal

Foto: Mona Lise Lien

Silje Nesdal søkte om NIL-stipend og ble tildelt støtte til å stille ut på  Salone Satellite 2016 i Milano. NIL mottok etter messen i Milano denne fyldige og interessante rapporten om forberedelsene og gjennomføringen av utstillingen.

Les rapporten