Rapport fra "Mellomromdagen" på Blå

Temaet kontorarbeidsplass kan romme langt mer enn det man skulle tro. "MellomROMdagen 2010" ga oss tverrfaglige blikk som engasjerte og inspirerte til diskusjon. ROM Arkitekturpsykologi AS hadde invitert fagfolk, leverandører og egne store oppdragsgivere til en fagdag i Oslo i februar.
 
Rått men godt
Det rå barlokalet på Blå var valgt for arrangementet med en intensjon om å løfte oss ut fra den vante kontorhverdagen og gi oss noe nytt. (Foredragsholderen fra Bergen holdt på å snu i døren, fordi han trodde han kom til feil sted!)  Bortsett fra et lerret og projektor innfrir lokalet ingen av de krav vi forbinder med et møtelokale.  Vonde stoler, søyler i veien for sikten, rotete møblering, trekkfullt og trangt – men den uformelle, hyggelige stemningen var det intet å si på!  Og arrangementet forløp helt som smurt, så tettpakket og knirkefritt at det ikke ble plass til spørsmål og diskusjon. Dessverre.
 
"Interiørarkitektur" ikke nevnt
Arkitekturpsykolog Oddvar Skjeveland presenterte oss for en interessant bukett av foredragsholdere.  Økonomiprofessor og psykolog William Brochs-Haukedal fra NHH snakket underfundig om estetikk og arbeidslivets organisering i  vid forstand, med seg selv som utgangspunkt. 
Arkitekt og scenograf Serge von Arx trakk frem det narrative som en nær forbindelse mellom scenografi og arkitektur. 
Professor Birgit Cold gledet oss med sine fine skisser, mens hun engasjert snakket om de nære omgivelsenes store betydning for helse og velvære.  
I tillegg hadde vertsfirmaet selv innlegg om kontorarbeidsplassens utforming historisk og tanker om fremtiden, hvor man tror ord som felleskap og individualitet  vil bli styrende for utformingen av arbeidsplasser.  
Foredragene handlet egentlig alle sammen om interiørarkitektur, men ingen nevnte ordet. Underlig!

Underholdningen ble ivaretatt av to misunnelsesverdig spreke dansere, og Kjetil Rolness avsluttet dagen i kjent humoristisk, ironisk og provoserende stil om arkitektenes (manglende) forhold til den store norske Koseligheten.

Ellen S. Klingenberg
Int.ark. MNIL 

 
Dårlig møtelokale - men god stemning på "Mellomromdagen" i Oslo. Foto: Mette Mossige