Nye redaksjonelle interiørmedarbeidere i Arkitektur N

Nye redaksjonelle interiørmedarbeidere i Arkitektur N

6. desember 2016
Fra januar 2017 har redaksjonen i Arkitektur N tre nye redaksjonelle interiørmedarbeidere.

NIL har et forpliktende samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om Arkitektnytt og Arkitektur N. Engasjementet som redaksjonell medarbeider for NIL i Arkitektur N ble utlyst som ledig fra årsskiftet.

Tidligere har oppdraget som redaksjonell interiørmedarbeider i Arkitektur N vært løst med at en eller to har delt oppgaven. Dette er første gangen oppdraget deles mellom tre stykker.

Årsaken til denne nye konstellasjonen er at Pernille Akselsen og Elisabeth Våpenstad-Rånes jobbet mye sammen under masterstudiet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), de er vant til å sparre med hverandre og gjøre hverandre bedre. Pernille bor og jobber i Oslo, Elisabeth bor og jobber i Trondheim. Sammen har de et godt nettverk rundt omkring i Norge. De jobber begge som interiørarkitekter og skal dele halvparten av det redaksjonelle oppdraget.

Den tredje medarbeideren er Solveig Torsteinsen. Hun er en erfaren møbeldesigner med nettverk i Norge og Norden. Solveig jobber i Torsteinsen Design med kontor på Bærums Verk.

Både redaksjonen i Arkitektur N og NIL ser frem til samarbeidet og er spente på hva nytt denne sammensetningen kan bringe.

Vi ønsker Solveig, Pernille og Elisabeth lykke til!

Samtidig takker vi av Merethe Strømmen som har vært redaksjonell interiørmedarbeider i Arkitektur N de to siste årene, takk for innsatsen!