Ny Tripp Trapp-sak

Populære storselgere blir gjerne offer for piratkopiering. Tripp Trapp-stolen til Stokke/Peter Opsvik fra 1972 er særlig utsatt. Stolen har vært gjenstand for vel 500 kopisaker, der andre bedrifter har laget en tilnærmet kopi av den. 130 av sakene er behandlet av domstoler i flere land og Stokke har vunnet de aller fleste.

Follo tingrett skal nå avgjøre om Trumf i Oppegård har solgt ulovlige kopier av Tripp Trapp. Det er Meny, Kiwi, Spar og Ultra som eier Trumf. 

-Vi er selskapet som har enerett til å produsere, markedsføre og selge stolen, sier leder av juridisk avdeling ved Stokke AS, Herleif Ulstein, og tilføyer at de med erfaring fra mange, mange saker står sterkt mot enhver kopi av Tripp Trapp som merkevare og åndsverk.
 
Det er produsenten og designeren som sammen har stevnet Trumf for retten - for krenkelse av opphavs- og varemerkerettigheter. 

Tripp Trapp er solgt i over seks millioner eksemplarer verden over.

Kilde: innodesign.no