Ny daglig leder i NIL

Styret har ansatt Ida Festervoll i stillingen som daglig leder i NIL. Hun overtar etter Magdalena Eckersberg som takker av etter bortimot 16 år i denne jobben
1. juni i år.

Ida Festervoll er cand.polit. med arbeids- og organisasjonssosiologi som spesialfelt. Som samfunnsviter og til sammen åtte år i NHO, har hun bred erfaring med å fremme medlemsinteresser overfor statlige og kommunale myndigheter og politikere. Hun har også drevet eget konsulentselskap og jobbet med produktutvikling og design blant annet for Håg asa i åtte år. Ida Festervoll har hatt en lang rekke tillitsverv, og har sittet i styret for Norsk Designråd. De siste årene har hun bygd opp og ledet bedriften Migranorsk AS.