Norsk Form søker direktør

Stillingen som direktør  i Norsk Form er ledig. Nåværende leder Nina Berre slutter i mai for å begynne som avdelingsdirektør for arkitektur i Nasjonalmuseet.

Ansvarsområde
Som øverste daglige leder for stiftelsen, vil du ha ansvaret for utvikling og drift av organisasjonen. Du vil også få en klar posisjon i utviklingen av feltet arkitektur og design i Norge.

Sentrale oppgaver for stillingen:
- Formidling av arkitektur og design
- Være drivkraften i utviklingen
- Lede organisasjonen
- Ha utstrakt kontakt med samarbeidspartnere

Erfaring
Vi søker en visjonær og resultatorientert person med sterk interesse for arkitektur og design. Rett kandidat har gjennom flere år vist solid lederskap av kunnskapsbaserte organisasjoner.

Utdannelse
Høyere utdannelse, gjerne innen design- eller arkitekturfeltet.

Egenskaper
- Gode lederevner og strategisk forståelse
- Resultatorientert og energisk
- Evne til å virke samlende
- Evne til å tenke bruk av design og arkitektur i et samfunnsmessig perspektiv
- Interesse for design, arkitektur, by- og stedsutvikling
- God formuleringsevne, formidlingsevne og kommunikasjonsferdigheter
- Selvstendig og engasjert
- Kan vise til en kritisk, modig og konstruktiv holdning til feltet design og arkitektur

Muligheter
Du vil jobbe i krysningspunktet fag, ledelse og politikk. Du vil lede en kompetent, tverrfaglig og dynamisk organisasjon, som for tiden teller 24 ansatte. Det gir en unik mulighet til å påvirke utviklingen av det norske samfunnet innen områdene arkitektur og design. 

Søknadsfrist
Snarest mulig og innen 1. mars.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Petter Meyer hos BackerSkeie på 23 00 31 53. Søknad sendes via www.backerskeie.com